OZ Bodvianska

OZ Združenie rodičov detí Bodvianska 5083/4, 821 07 Bratislava- mestská časť Vrakuňa bolo zaregistrované v roku 2017 na pomoc pri vytváraní modernejších podmienok, pri realizácii výchovno-vzdelávacieho programu detí v predškolskom veku. 

Cieľom OZ

• finančne podporovať harmonický rozvoj detskej osobnosti realizáciou nadštandartných školských akcií
• zabezpečiť materiálno technické vybavenie pre deti, čím získavajú kvalitatívnu a kvantitatívnu prípravu pre svoj ďalší osobný rast a kreativitu. 

2% z daní

link ako poukázat 2 percentá z dane: http://www.dvepercenta.sk/navod.php
tlacivo nájdete TU   

Ďalšie informácie a údaje

Číslo účtu (IBAN): SK48 0900 0000 0051 3737 8517 BIC: GIBASKBX
IČO: 51122570

© Copyright 2020 EE - All Rights Reserved