Kontakt na nás

Materská škola Bodvianska 4, Bratislava

Telefón:

Materská škola: 02 4524 6488
Školská jedáleň: 02 4524 6488

Adresa:

Materská škola Bodvianska 4, 82107 Bratislava

Prevádzková doba:

Prevádzka Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava 82107
je od 6,30 do 17,00.

Mgr. Iveta Stranovská
poverená riadením

Telefón: 02 4524 6488
Email: i.stranovska@msbodvianska.sk

© Copyright 2020 EE - All Rights Reserved