© Copyright 2020 EE - All Rights Reserved

Dokumenty

Dokument Stiahnúť  (.pdf)
Školský poriadok Materskej školy Bodvianska 4Stiahnúť 
Školský vzdelávací program - Svet očami detí                                                                                Stiahnúť 
Smernica na vybavovanie sťažností                  Stiahnúť 
Zriaďovacia listina MŠ              Stiahnúť 
Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine MŠ              Stiahnúť