Aktuality

Najnovšie informácie a novinky

Sme Materská škola Bodvianska 4, 

Bratislava, s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava Vrakuňa. V materskej škole sú štyri triedy a zabezpečujeme pre deti celodennú starostlivosť.


Viac o nás

Chcete sa dozvedieť viac o našich triedach a našom tíme?

© Copyright 2020 EE - All Rights Reserved